Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/pakarob/archiwalna.domdzieckabartoszyce.pl/public_html/templates/touch_of_soul/index.php on line 64

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/pakarob/archiwalna.domdzieckabartoszyce.pl/public_html/templates/touch_of_soul/index.php on line 68

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/pakarob/archiwalna.domdzieckabartoszyce.pl/public_html/templates/touch_of_soul/index.php on line 72

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/pakarob/archiwalna.domdzieckabartoszyce.pl/public_html/modules/mod_s5_imagefader/mod_s5_imagefader.php on line 149

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/pakarob/archiwalna.domdzieckabartoszyce.pl/public_html/modules/mod_s5_imagefader/mod_s5_imagefader.php on line 160
STOWARZYSZENIE STWÓRZ-MY JUTRO

 

Jest nam bardzo miło powiadomić wszystkich, że w dniu 04.04.2012 r. nasze STOWARZYSZENIE STWÓRZ-MY JUTRO zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416016.

                                                           NIP: 743-20-23-678

                                                           REGON: 281407850

                                     NR KONTA: 67 2030 0045 1110 0000 0239 2180

                                                    adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

1. Danuta Bill                - prezes

2. Danuta Koronkiewicz  - zastępca 

3. Elżbieta Kuźniewska   - sekretarz

4.Krystyna Myszak         - skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Małgorzata Przybyłowska 

2. Dariusz Jan Fidrych

3. Wanda Teresa Januszkiewicz

 

 

 

Cele Stowarzyszenia to:

 

 1. Wszechstronna pomoc wychowankom, byłym wychowankom oraz innym podopiecznym  Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  w Bartoszycach.
 2. Propagowanie i realizowanie inicjatyw, postaw i działań prowadzących do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, organizacja wypoczynku i czasu wolnego podopiecznym.
 4. Rozwijanie aktywności i zainteresowań dzieci i młodzieży.
 5. Prowadzenie działań edukacyjno-terapeutycznych, profilaktyczno-korekcyjnych
 6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych dzieci i ich rodzin.
 7. Rozwój psycho - fizyczny, dzieci i młodzieży.
 8. Doskonalenie umiejętności zawodowych i praktycznych.
 9. Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, sieroctwa społecznego i innych problemów w sferze pomocy społecznej.
 10.  Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 11. Wymiana doświadczeń, obyczajów i zwyczajów kulturowych z innymi regionami Polski i krajami.
 12. Propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ekologii.
 13. Wszechstronne dokształcanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia i pracowników placówki.

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom i innym podopiecznym, dla właściwego i prawidłowego rozwoju, poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji.
 2. Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych- współpraca
  z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do działań na rzecz poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych( szkolenia, prelekcje, poradnictwo).
 3. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego oraz kultywowanie zdrowego stylu życia.
 4. Organizowanie sportów motorowych, rajdów, wycieczek rowerowych
  i krajoznawczych.
 5. Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, artystycznych
  i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.
 6. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej a także prawnej i socjalnej rodzinom i byłym wychowankom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Prowadzenie kwest pieniężnych, kiermaszów.
 9. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą.
 10.  Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
 11. Występowanie w obronie praw i najlepiej pojętego interesu człowieka.
 12. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników placówki celem doskonalenia wiedzy
  i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych.
 13.  Tworzenie i realizacja programów psycho- edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych, kulturalnych i innych.
 14.  Organizowanie wymian międzynarodowych dzieci i młodzieży.
 15. Współpraca z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie.
 16.  Wspieranie finansowe i rzeczowe wychowanków i byłych wychowanków oraz innych podopiecznych placówki.
 17.  Inne działania na rzecz podopiecznych placówki i ich rodzin.

 

 

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w całości jak, i również w poszczególnych częściach bez pisemnej zgody Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze nr 1 im. J. Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE